Skåp, husvagnsplats & rum i Övre

Kötiden för skåp ligger i nuläget på ca en säsong, husvagnsplats ca två säsonger och rum i Övre tre-fyra säsonger vid uppfyllda krav. Fyll i enkäten för att ställa dig i kö till skåp, husvagnsplats och rum i övre. Vid frågor kontakta Henrik Raimer via henrik@raimer.se.

REGLER & KRAV
Skåp

Husvagn
Övre


Länk till intressenamälan

Lagrum

Det finns sex låsbara lagrum i Gryttjom. Rummen är av två olika storlekar, fyra lite mindre som kostar 2000 SEK/säsong och två lite större som kostar 3000 SEK/säsong. Avgiften debiteras innehavarnas hoppkonton innan säsongsstart. Lagrummen tilldelas per säsong och söks om inför varje säsong.

Krav & regler

  • Tilldelas lag som erhållit sponsring av styrelsen eller grupp av hoppare (minst 3st) där samtliga gör minst 100 hopp var per säsong i Gryttjom.
  • Lagrummet ska vid behov göras tillgängligt för klubbverksamhet under dagtid, minst en vecka per säsong. Detta sker i samråd med verksamhetskoordinatorn.
  • Lagrum ska tömmas innan de överlämnas till ny innehavare, alternativt efter överenskommelse med de nya innehavarna.
  • Innehavarna har tillåtelse att måla om, sätta upp hyllor, byta belysning osv efter godkännande av styrelsen.
  • Rummet och övriga lokaler ska brukas med varsamhet. Eventuella skador/fel på byggnaden ska rapporteras omgående till Anläggningsgruppen.


Ansökning skickas till therese.larsson@skydive.se
Beslut tas av styrelsen efter sista ansökningsdatum och meddelas därefter.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR LAGRUM ÄR 28 FEBRUARI 2019