Ansök om Stockholms Fallskärmsklubbs tävlingsdeal

Tävlingsdeal 2020

MÅLSÄTTNING

■ Att bedriva seriös tränings- och tävlingsverksamhet inom idrottsföreningens ramar.

■ Att ha två tävlande representationslag i respektive gren på högsta tävlingsnivå (ex AAA eller Open-nivå). Detta för att säkerställa att tävlingsgrenen erhåller SM-status och att en nationell tävling faktiskt kan genomföras för våra representationslag. Representationslagen delas in i Elitlag respektive Utvecklingslag.

■ Säkerställa att så hög grenspecifik kunskapsnivå som möjligt finns bevarad och utvecklas inom föreningen.

■ Skapa möjlighet till kunskapsöverföring och utveckling av föreningens medlemmar.

■ Skapa bättre tränings- och tävlingsförhållanden för de personer som önskar bedriva fallskärmshoppning som idrott.

■ Skapa engagemang så att fler önskar tävla, samt arbeta för en kontinuerlig rekrytering av tävlanden till föreningens representationslag.

■ Att utveckla ett samarbeta med åtminstone en annan fallskärmsklubb för att säkerställa så att det finns tillräckligt med anmälda lag så att SM kan genomföras i samtliga grenar där SF har deltagare.

Maila ansökan med:
– vilken deal ni söker
-era mål
-träningsplaner
-tänkta motprestationer

 Mejla till therese.larsson@skydive.se

Beslut tas av styrelsen efter sista anmälningsdagen.

Sista anmälningsdag 31 januari 2020

TÄVLINGSDEAL, UTVECKLING

Som såväl medlem som tävlande för SF anses det självklart att individen/laget är en direkt representant för föreningen och den ideella värdegrund som föreningen vilar på. Detta innebär att verka som en god förebild i allmänhet och i Gryttjom i synnerhet. Exempelvis förväntas individen/-erna att acceptera verksamhetsansvariga personers beslut (HL etc.) och hantera dem rationellt, samt att såväl acceptera som verka ideellt i form av städlista, packkoller etc.

ALLMÄNNA KVALIFIKATIONSKRAV

✓ SM-status på tävlingsgrenen.

✓ Sökanden skall ha ambitionen att utvecklas och bedriva tävlan på så hög nivå som möjligt.

✓ Samtliga lagmedlemmar skall inneha medlemskap i SF, dock ej krav på att vara förnyande medlem.

✓ Deltagande på SM skall ske i aktuell gren under innevarande år tävlandes för SF.

✓ För att säkerställa SM-status inom en gren kan dock i händelse ett utvecklingslag tvingas tävla för samarbetsklubb tillfälligt under ett mästerskap.

ALLMÄNNA FÖRMÅNER

✓ Anmälningsavgiften för SM.

✓ Förmanifesteringsmöjligheter på vardagar. (skall inkluderas i ansökan).

✓ Möjlighet att söka och tilldelas lagrum. (skall inkluderas i ansökan)

✓ Merchandise tillhandahålls och kostnad för brodyr av klubbemblem ersätts.

✓ En tävlingsdeal kan individuellt kombineras med föreningens i-dagssystem för att erhålla ytterligare rabatt.
Detta innebär att olika lagmedlemmar kan hoppa till olika pris beroende av övriga arbetsinsatser. Det är endast de I-dagar som bokats in före säsongens första hoppdag som kan adderas lagdealen. Ordinarie regler för I-dagssystemet gäller, det krävs alltså minst 3 I-dagar för att vara ytterligare rabattgrundande.

ALLMÄNNA KRAV PÅ MOTPRESTATION

✓ Representera SF i alla tävlingssammanhang, såväl nationellt som internationellt.

✓ Agera ambassadörer för Stockholms Fallskärmklubb.

✓ Tillhandahålla en säsongsplanering för året. När inplaneras träning, vilka tävlingar ska deltagas i, har laget/individen coach osv.

✓ Tillhandahålla en lagpresentation och minst en seriös lagbild till föreningens hemsida.

✓ Stå till SF:s förfogande som ideell kunskapsöverförare efter individens/lagets förmåga. Detta kan exempelvis vara i form av coaching på läger, kalottinstruktör, föreläsningar eller liknande motsvarande minst två dagar per lagmedlem. Dessa är inte I-dagsgrundande.

Av en individuell idrottare utkrävs alltså två dagar och för ett FS4-lag sammanlagt tio dagar. Såväl individuella idrottare som lagmedlemmar kan genomföra sina dagar vid samma tillfälle/event. Detta innebär att samtliga 5 lagmedlemmar i ett FS4-lag tillsammans kan närvara och genomföra samma två dagar eller att 2 lagmedlemmar kan genomföra 5 dagar tillsammans för att uppnå lagets samlade krav.

✓ Tillhandahållen merchandise skall användas vid tävling.

✓ Rapportering/utvärdering skall ske efter slutförd säsong.

✓ Kraven för aktuell tävlingsnivå skall vara genomförda under innevarande år. I annat fall anses tävlingsdealen inte vara uppnådd och samtliga förmåner kommer att dras tillbaka retroaktivt.

GRENSPECIFIKA FÖRMÅNER & KVALIFIKATIONSKRAV

2.1 FORMATION SKYDIVING /FS4

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Fri kameraslot efter 40 laghopp
 • Maximalt tre lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.2 FREEFLY /FF

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Maximalt tre lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.3 VERTICAL FORMATION SKYDIVING /VFS

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Fri kameraslot efter 40 laghopp
 • Maximalt två lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.4 FREESTYLE /FR

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt två lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.5 SPEED SKYDIVING /SPEED

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt sex individer antas årligen, varav maximalt tre kan erhålla elitnivå.

2.6 CANOPY PILOTING /SWOOP

 • 25 kr rabatt vid träningshopp från låghöjd
 • Tävlande på Open-nivå.
 • Maximalt sex individer antas årligen, varav maximalt tre kan erhålla elitnivå.

2.7 PRECISION SKYDIVING /PREC

 • 25 kr rabatt vid träningshopp från låghöjd
 • Maximalt sex individer antas årligen, varav maximalt tre kan erhålla elitnivå.

2.8 CANOPY FORMATION /CF2 SEKVENS

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Maximalt två lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.9 10-MANNA SPEEDFORMATION

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Maximalt ett lag antas årligen. Elitnivån utgår då det inte är en VM-gren.

2.10 WINGSUIT ACROBATICS (LAG)

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Fri kameraslot efter 40 laghopp
 • Maximalt två lag antas årligen, varav maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

2.11 WINGSUIT PERFORMANCE (INDIVIDUELLT)

 • 40 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Maximalt sex individer antas årligen, varav maximalt tre individer kan erhålla elitnivå.

TÄVLINGSDEAL, ELIT

Ej sökbar deal, ansökan sker som utvecklingslag.
Styrelsen eller av denne utsedd tävlingsansvarig beslutar utav de som anmält intresse vid ansökan. Det finns ingen garanti att det utses ett elitlag inom samtliga grenar.

ALLMÄNNA KVALIFIKATIONSKRAV

Ej sökbar, ansökan sker som utvecklingslag. Styrelsen eller av denne utsedd tävlingsansvarig beslutar utav de som anmält intresse vid ansökan. Det finns ingen garanti att det utses ett elitlag inom samtliga grenar.

✓ De som utses blir Stockholms Fallskärmsklubbs representationslag.

Samtliga lagmedlemmar skall ha förnyat sitt medlemskap genom SF (certet).

✓ Tävlingsgrenen skall ha VM-status.

✓ Tävling skall ske på högsta möjliga nivå, exempelvis AAA eller Open-nivå.

✓ Målsättningen bör vara att nå landslagsstatus.

✓ Att sikta på att ta SM-guld är en självklarhet.

ALLMÄNNA FÖRMÅNER

✓ Anmälningsavgiften för SM.

✓ Förmanifesteringsmöjligheter på vardagar. (skall inkluderas ansökan).

✓ Möjlighet att söka och tilldelas lagrum. (skall inkluderas tävlingsansökan)

✓ Merchandise tillhandahålls och kostnad för brodyr av klubbemblem ersätts.

✓ En tävlingsdeal kan individuellt kombineras med föreningens i-dagssystem för att erhålla ytterligare rabatt.
Detta innebär att olika lagmedlemmar kan hoppa till olika pris beroende av övriga arbetsinsatser. Det är endast de I-dagar som bokats in före säsongens första hoppdag som kan adderas lagdealen. Ordinarie regler för I-dagssystemet gäller, det krävs alltså minst 3 I-dagar för att vara ytterligare rabattgrundande.

ALLMÄNNA KRAV PÅ MOTPRESTATION

Föra grenspecifika kunskaper vidare genom ideell coaching inom sin gren. Detta skall ske i SF:s regi och motsvara minst tre dagar per lagmedlem. Dessa är inte I-dagsgrundande.

Minst antal träningshopp under säsongen utförda i Gryttjom; 50st.

Tillhandahållen merchandise används vid såväl träning som tävling.

Tävlingsoutfit skall inneha SF-emblem eller brodyr (bekostas av SF).

Rapportering & utvärdering skall ske efter slutförd säsong.

GRENSPECIFIKA FÖRMÅNER & KVALIFIKATIONSKRAV

3.1 FORMATION SKYDIVING /FS4

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Fri kameraslot.
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.2 FREEFLY /FF

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.3 VERTICAL FORMATION SKYDIVING /VFS

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Fri kameraslot.
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.4 FREESTYLE /FR

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.5 SPEED SKYDIVING /SPEED

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt tre individer kan erhålla elitnivå.

3.6 CANOPY PILOTING /SWOOP

 • 38 kr rabatt vid träningshopp från låghöjd.
 • Maximalt tre individer kan erhålla elitnivå.

3.7 PRECISION SKYDIVING /PREC

 • 38 kr rabatt vid träningshopp från låghöjd.
 • Maximalt tre individer kan erhålla elitnivå.

3.8 CANOPY FORMATION /CF2 SEKVENS

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd.
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.9 WINGSUIT ACROBATICS (LAG)

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Fri kameraslot
 • Maximalt ett lag kan erhålla elitnivå.

3.10 WINGSUIT PERFORMANCE (INDIVIDUELLT)

 • 60 kr rabatt vid träningshopp från fullhöjd
 • Maximalt tre individer kan erhålla elitnivå.

TRÄNINGSDEAL, GÄSTANDE LAG

Öppen för andra än SF:s medlemmar.

KRITERIER:

Avser lag som ställer upp under SM eller motsvarande nationellt mästerskap under innevarande år.

Måste ansökas om till therese.larsson@skydive.se senast två veckor innan lagdealen/träningsveckorna önskas påbörjas. (SF reserverar sig för att vissa av säsongens veckor ej kommer fungera för laghoppning. Detta då andra event kräver full flygplanskapacitet.)

FÖRMÅNER:

– Ingen Gryttjomavgift under träningsdagar.
– Förmanifesteringsmöjligheter på vardagar.
– Tillgång till briefingrum under hoppdagen i mån av plats.
– För hopp utöver 50 laghopp tilldelas fri kameraslot (gäller FS4, VFS eller Wingsuit Acrobatics)

ENGLISH VERSION

TRAINING DEAL, VISITORS

CRITERIA:
The team/Competitor must be participating in a Nationals or other equal competition.
The team deal must be applied for at least 2 weeks before the desired training weeks begins. Contact therese.larsson@skydive.se
(NOTE! Some of the weeks will not be suited for team jumps. This is because other events require full aircraft capacity)

BENEFITS:

 • Premanifested on weekdays
 • No daily Gryttjom fee
 • If possible, a room for briefings during the jump day
 • Free camera slot after 50 team jumps (only for FS4, VFS or Wingsuit Acrobatics)