Välj rätt kontaktperson – få snabbare svar

Kontakt

ALLT OM TANDEMHOPP – RING KUNDTJÄNST 08-410 458 67 – gå till bokningssidan

Tandemkoordinator

Rickard Backne

Ordförande

Klubbens ordförande har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och är främsta kontaktperson för kommunen, grannar och andra samarbetspartners.

 • Styrelsefrågor
 • Förbundsrelaterade frågor
 • Kommunfrågor som miljö/hälsa, PR, kommunstyrelsen
 • Kontaktperson för grannar

Rickard 072-155 51 66

Monica Paulsson

Chefsinstruktör

Chefsinstruktören sitter i klubbens styrelse och ansvarar för all utbildning och all hoppning i klubben. CI är också klubbens huvudkontakt gentemot Riksinstruktören.

 • Instruktörsfrågor
 • Säkerhetsfrågor
 • Certifikatsärenden och ändringar
 • Utbildning och Förbundskurser

Monica 073-365 59 09

Verksamhetskoordinator

Carolina Mallwitz

Verksamhetskoordinator

Verksamhetskoordinatorn är anlitad av klubben och planerar säsongen samt arbetar för en effektiv daglig drift, maximering av utnyttjandet av liftkapacitet samt tillströmning av aktiva fallskärmshoppare.

 • Hoppledarfrågor
 • Manifestfrågor
 • Läger och event i SF:s regi
 • Sociala medier samt info@skydive.se

Tandemkoordinator

Rickard Backne

Tandemkoordinator

Tandemkoordinatorn är anlitad av klubben och ansvarar för organisation, planering och genomförande av klubbens tandemverksamhet samt assisterar verksamhetskoordinatorn i planering av säsongen.

 • Tandemverksamheten
 • Foto/video
 • Försäljning
 • Kundservice

STYRELSEN

Kontaktuppgifter för hela styrelsen hittar ni som medlemmar på Insidan.

 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Kommunikationschef
 • Flygchef

ARBETSGRUPPER

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna hittar ni som medlemmar på Insidan.

 • Anläggningsgruppen
 • Elevgruppen
 • Manifestgruppen
 • Teknikgruppen
 • Funktionärsgruppen
 • Materialchef

KLUBBSTUGAN

När hoppning bedrivs kan man som hoppare, anhörig, granne eller samarbetspartner (post, tankbil osv), kontakta klubbstugan på 0293-502 51.

Ring inte detta nummer för att kontrollera väder, hämtning eller liknande. Telefonen bemannas sällan när hoppning inte bedrivs.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Se respektive sida för mer information:

Faktureringsadress
Stockholms Fallskärmsklubb
Box 421
101 28 Stockholm

Organisationsnummer
802011-4545

ALLT OM TANDEMHOPP – RING KUNDTJÄNST 08-410 458 67 – gå till bokningssidan