Välj rätt kontaktperson – få snabbare svar

Kontakt

ALLT OM TANDEMHOPP – RING KUNDTJÄNST 08-410 458 67 – gå till bokningssidan

Pelle Scherdin

Ordförande

Klubbens ordförande har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och är främsta kontaktperson för kommunen, grannar och andra samarbetspartners.

 • Styrelsefrågor
 • Förbundsrelaterade frågor
 • Kommunfrågor som miljö/hälsa, PR, kommunstyrelsen
 • Kontaktperson för grannar

Stefan Burström

Chefsinstruktör

Chefsinstruktören sitter i klubbens styrelse och ansvarar för all utbildning och all hoppning i klubben. CI är också klubbens huvudkontakt gentemot Riksinstruktören.

 • Instruktörsfrågor
 • Säkerhetsfrågor
 • Certifikatsärenden och ändringar
 • Utbildning och Förbundskurser

Stefan 076-162 11 23

STYRELSEN

Kontaktuppgifter för hela styrelsen hittar ni som medlemmar på Insidan.

 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Kommunikationschef
 • Flygchef

ARBETSGRUPPER

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna hittar ni som medlemmar på Insidan.

 • Anläggningsgruppen
 • Elevgruppen
 • Manifestgruppen
 • Teknikgruppen
 • Funktionärsgruppen
 • Materialchef

KLUBBSTUGAN

När hoppning bedrivs kan man som hoppare, anhörig, granne eller samarbetspartner (post, tankbil osv), kontakta klubbstugan på 0293-502 51.

Ring inte detta nummer för att kontrollera väder, hämtning eller liknande. Telefonen bemannas sällan när hoppning inte bedrivs.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Se respektive sida för mer information:

Faktureringsadress
Stockholms Fallskärmsklubb
Box 421
101 28 Stockholm

Organisationsnummer
802011-4545

ALLT OM TANDEMHOPP – RING KUNDTJÄNST 08-410 458 67 – gå till bokningssidan